நள்ளிரவு வீடு திரும்புபவன்

நள்ளிரவு வீடு திரும்புபவனை

வேறெதுவும் வெறுமையில் தள்ள முடியாது,

ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தொலைக்காட்சி முன்னால்

உறங்கும் மகளின் அமைதியைப் போல.

Advertisements

Aside

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: