பெயர்

அன்பு, செல்லம், கண்ணு,

அழகி, ராட்சசி, லூசு

இப்படியெல்லாம் உன்னை கூப்பிட கூச்சப்பட்டு,

அத்தனை வார்த்தைகளையும்

உன் பெயருக்குள் ஒளித்து வைத்து

உன்னைக் கூப்பிடுகிறேன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: