தூக்குக்குத் துணை நின்ற புகைப்படம்

afsal guruஅப்சல் குருவை முழுதாகத் தெரியாத பலர் அவர் பயங்கரவாதி என்று நம்புவதற்கும் அவரைத் தூக்கிலிட்டது சரிதான் என்று வாதம் செய்வதற்கும் ஊடகங்களில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்ட அவரது ஒரு புகைப்படம் ஒரு முக்கியக் காரணி. வலையில் சிக்கிய ஆட்கொல்லி புலி போல இந்தப் புகைப்படத்தைக் காட்டியே ஆட்சிக்காரர்களும் உளவுத்துறையும் அப்சல் குரு ’விலக்கி வைக்கப்பட வேண்டியவர்’ என்ற ஒரு பிம்பத்தை மறைமுகமாக வளர்த்தெடுத்துவிட்டார்கள். ’சிவப்பா இருக்குறவன் பொய் சொல்ல மாட்டான்’ என்று நம்பும் நமக்குத் தாடி வைத்தவனும் தலையை மூடி மறைத்தவனும் பயங்கரவாதிதான். அவதூறான செய்திகளோடு, புகைப்படத்தையும் வைத்து இந்தியாவின் கூட்டு மனசாட்சியை வளைத்து நெளித்து இறுதியில் வெற்றிபெற்ற இந்த உளவியல் ஆபரேஷனுக்கு இந்திய ஊடகங்கள் விளக்கு பிடித்தன. அப்சல் குருவுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி பல விவாதங்களை விட்டுச் சென்றுள்ளது. ஊடகங்களில் கொடுக்கும் செய்திகளின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் புகைப்படங்களுக்கு இருக்கும் தவிர்க்க முடியாத பங்கு குறித்து ஊடகவியலாளர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்ற செய்தியும் அதில் ஒன்று.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: