நடைபாதை வாசிகளின் புகைப்படம்

நடைபாதை வாசிகளைக் காட்டும்

செய்தித்தாள்  புகைப்படங்களில்

தவறாமல் இடம்பிடித்து விடுகிறது

அவர்களுக்குப் பக்கத்தில்

சினேகமான முகத்துடன் ஏதேனும் ஒரு நாய்.

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. jeevansubbu
    Nov 19, 2013 @ 12:24:16

    Classic….!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: