பேசுதல்

மனைவியிடம் பேசலாம்

நண்பர்களிடம் பேசலாம்

மனநல மருத்துவரிடமும் பேசலாம்

யாரிடமும் பேச முடியும்

கலங்கிய மனம் துலங்காது

உண்மை பேசினால் அன்றி.

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. usha anbarasu
    Nov 22, 2013 @ 09:47:40

    மனசுக்குள்ள இருப்பது வெளியில் வந்தால்தான் தீர்வு கிடைக்கும்.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: