இதுவரை

எனக்குப் பிடித்த சட்டையை நான் இன்னும் உடுத்தவில்லை.

எனக்குரிய செருப்பை நான் இன்னும் அணியவில்லை.

என் நாவுக்கும் வயிறுக்கும் உகந்த உணவின் மணத்தை முகர்ந்தபடி

அதைக் கடந்து செல்கிறேன்.

எனக்கான புத்தகங்கள் அலமாரியில் வெகு காலமாகக் காத்திருக்கின்றன.

இந்த பணிநாட்களைப் போலவே

விடுமுறை நாட்களும் என்னுடையதாக இல்லை.

இவ்வளவு தூரம் நடந்துவந்த

பாதையும் எனக்கானது அல்ல.

ஆற்றில் பாதி தூரத்தை நீந்திக் கடந்தவன்

கரையைக் கண்டுகொண்டே

மூர்ச்சையாவதுபோல இனி நான் மூழ்கலாம்.

அல்லது ஓடும் ரயிலுக்குள் நெரிசலுக்கு நடுவே

ஒவ்வொரு பூவாகத் தொடுப்பவள் போல ஒரு மாலையைக் கட்டி முடிக்கலாம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: