தண்ணீர் குறிப்புகள்

கற்களைப் போட்டு காகம் தண்ணீர் குடித்த கதையைக் கண்டுபிடித்தவன் முன்கூட்டியே அறிந்திருப்பானோ தண்ணீருக்காக நாம் இன்று அல்லல்படும் கதை?

பாட்டிலில் கால்வாசி இருக்கும் தண்ணீரைக் குடித்துவிட்டு, உடன் இருப்பவர்களுக்காக அதிலும் மிச்சம் வைப்பவர்களால் பயணங்கள் இனிதாகுகின்றன.

வெகு நேரமாகச் சும்மா கிடக்கும் பாட்டிலை ஒருவர் எடுத்து தண்ணீர் குடிப்பதைப் பார்த்ததும், பக்கத்திலிருப்பவருடைய கைகளும் நீள்வது பயணத்தின் சுவாரஸ்யங்களில் ஒன்று.(உச்சாவுக்கும் இது பொருந்தும்:))

வெகு நேரமாக வறண்டு கிடக்கும் தொண்டையில் இறங்கும் தண்ணீரைக் காட்டிலும் சுவையான பானம் இனி வர வாய்ப்பே இல்லை.

பக்கத்திலேயே தங்கள் வீடு இருந்தாலும், விளையாடப் போன வீட்டில் உரிமையோடு தண்ணீர் கேட்கும் குழந்தைகள் நம் ஆதி நாட்களை நினைவூட்டுகிறார்கள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: