மறக்கப்பட முடியாதவன் ஆவது எப்படி?

நாம் பணிபுரியும் ஓர் அலுவலகத்திலிருந்து வேறிடம் சென்றபிறகு, சட்டென நாம் அந்த அலுவலகத்தால் மறக்கப்பட்டவர்கள் ஆகிவிடுவோம். இது நம்மைப் பெரிதாகப் பாதிக்கப்போவதில்லை. எனினும் இத்தனை வருடங்கள் பணிபுரிந்தும் சட்டென நம்மை மறந்துவிட்டார்களே என்று ஒரு வருத்தம் தோன்றுவதைத் தவிர்க்கமுடியாது. பழைய அலுவலகத்தில் நாம் சகஊழியர்களால் நினைவுகூறப்படுவது என்பது நமக்குக் கிடைக்கிற ஒரு எளிய சந்தோஷம். ஓர் அங்கீகாரம். அதை ஏன் இழக்கவேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கானது இந்தக் குறிப்புகள். முதலில், அனைவருடனும் நன்றாகப் பழகுங்கள். ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருங்கள். உதவ முடியவில்லை என்றாலும், இனிமையாகப் பேசுங்கள். உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வேலையைச் சிறப்பாகச் செய்யுங்கள். நீங்கள் கொண்டுவரும் உணவை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள். இந்த ஆலோசனைகள் பலருக்கு அரதப்பழசாகத் தோன்றலாம். சிலருக்குப் பின்பற்ற சிரமமாக இருக்கலாம். அவர்களுக்காக ஒரு சுருக்குவழி. அலுவலகத்தில் உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கம்யூட்டரில் நீங்கள் போட்டுவைத்த பாஸ்வேர்டை எடுக்காமலே சென்றுவிடுங்கள். காலையில் கம்யூட்டரை ஆன்செய்தாலே உங்கள் பெயர் தோன்றி, பாஸ்வேர்டு கேட்கும். பழைய நண்பர்கள்முழிப்பார்கள். பழைய அலுவலகம் உங்களை நினைப்பதைத் தவிர வேறு வழியே இல்லை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: