ஜியான் கவிதைகள்-2

என் நெஞ்சில் ஒரு குத்து குத்தியவளே
முதுகில் குத்துவதுபோல ஏதேனும்
செய்து தொலையேன்
வெறுப்போடு நான் விடைபெற
ஏதுவாக இருக்கும்.
-ஜப்பானிய கவிஞர் ஜியான்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: