மௌனம் அழைக்கிறது

என் நட்பு, என் காதல்
என் பாசம், என் நேர்மை
அனைத்தும் அதிகம் பேசிவிட்டன.
ஆழ்கடலுக்குள் ஊடுருவும் கதிரின் அழகுடன்
மௌனம் என்னை இப்போது அழைத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: