நள்ளிரவில் வீடு திரும்பல்-2

உறங்கும் குழந்தையின் பாதங்களில்

முத்தம் கொடுத்துக்கொண்டேயிருக்கிறான்

நள்ளிரவில் வீடு திரும்பிய ஒரு தகப்பன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: