நனைந்தவனும் நனையாதவளும்

அடைமழையில் நனைந்தபடி
வீடு திரும்பிக்கொண்டிருக்கிறேன்.
இந்நேரம் நீ செல்போனில் அலாரம் வைத்துவிட்டு
உறங்கியிருக்கலாம்.
உறங்கச் சொல்லி குழந்தையிடம் மன்றாடிக்கொண்டிருக்கலாம்.
உறக்கத்தைக் கொஞ்சம் தள்ளிவைத்து
பாத்திரம் கழுவிக்கொண்டிருக்கலாம்.
உறக்கத்தை எதிர்பார்த்தபடி
புத்தகம் படித்துக்கொண்டிருக்கலாம்.
வடிவேலு காமெடிக்கு
இரவு திடுக்கிடும்படி சிரித்துக்கொண்டிருக்கலாம்.
இப்படியெல்லாம் ஒருவன் நினைப்பதற்கு
ஒருத்தி சிக்கியது எவ்வளவு மகத்தானது?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: