கழுத்தில் ஊரும் எறும்பு

……
என் கழுத்தில் ஊரும் எறும்பை

உதறுவதா, நசுக்குவதா என

எந்த முடிவும் இன்றி

மேலே உயர்கிறது கை.

கழுத்தில் ஊரும் எறும்பு

தன் வாழ்வைத் தீர்மானிக்கிற

ஒரு தருணத்தையும்

கடக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது.

…..
காய்ந்த நிலத்தைக் கால்களால் தோண்டியதில்

வெளிப்பட்டுச் சிதறிய ஈர மண்ணுக்கு அப்பால்

வால் கூட நீளாமல்

சுருண்டு படுத்துக்கொண்டது நாய்

வரிகளுக்குள் கச்சிதமாக அடங்கும்

ஒரு சிறு கவிதைபோல.

…..

பளபளக்கும் டைல்ஸ் தரை,

லேசாகச் சிராய்ப்புகள் விழுந்தது மாதிரியான

சிமெண்ட் தரை,

குழந்தைகளின் பாதம் பட்டால்கூட

குழைந்துவிடும் மணல் புரளும் தரை,

பசுஞ்சாணத் தெளிப்பில் பக்குவமடைந்துவிட்ட தரை,

மிகவும் சரிவான தரை,

குண்டும் குழியுமாய் கிடக்கும் தரை

எதுவானாலும் பொழுது விடிந்ததும்

அதில் கோலம் போட்டு பழகி விடுகிறார்கள்

பெண்கள்.

….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: