கொடுங்கோலனின் ஓய்வுக்காலம்

rajabakse

அதிகாரத்தின் மடியில்
பத்து வருடங்கள் படுத்துப் புரண்ட உனக்கு
இனிவரும் காலம் கொஞ்சம் கசப்பானதாகத்தான் இருக்கும்.
குறிப்பாக நீ அசந்து தூங்குகிற நள்ளிரவுகள்.
வேறொன்றும் இல்லை…
கழுத்து அறுபட்ட ஒரு குழந்தை
தட்டுத் தடுமாறி வந்து
உன் போர்வையை விலக்கி
தாகத்துக்குக் கொஞ்சம் தண்ணீர் கிடைக்குமா
என்று கேட்கும்.
தன் தாய் இருக்குமிடம் தெரியுமா
என்று மெல்ல அழும்.
திகைத்து நிற்கிற உன் மேல்
திடீரென தன் ரத்தத்தைத் தெளித்து
பகபகவென்று சிரிக்கத் தொடங்கும்.
இவை அனைத்துமே கனவு,
வெறும் கனவு…
கனவு, கனவு, கனவு என்று
உன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் சொல்வார்கள்.
ஆமாம் கனவுதான் என்று
அந்தக் குறும்புக்காரக் குழந்தையும் சேர்ந்து சொல்லும்.
நீயும் முடிந்தால் அப்படியே சொல்லிக்கொண்டு
உறக்கத்தைத் தொடர வேண்டியிருக்கும்.
உனக்கு இனிவரும் காலம்
கொஞ்சம் கசப்பானதாகத்தான் இருக்கும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: