அம்மாச்சியின் கதை

அம்மாச்சியின் கதை:
…….
என் அம்மாச்சி கோபக்கார கணக்கன்
ஒருவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டவள்.
அவன் கோபத்துக்கு இடையே
ஒளித்துவைத்திருந்த காதலில்
ஐந்து பிள்ளைகளைப் பெற்றெடுத்தாள்.
அவர்களின் சிறிய, பெரிய சண்டைகளை
கணவனை மீறாத சுதந்திரத்தோடு
தன்னால் இயன்றவரை
சுமூகமாகத் தீர்த்துவைப்பாள்.
எனினும் பிள்ளைகளில் சிலருக்கு
அவள் மீது வருத்தம் உண்டு.
பிள்ளைகளுக்குப் பிறந்த பிள்ளைகளையும்
தன் பிள்ளைகளாகவே அவள் பாவித்தாள்.
அவர்களுக்குப் பிறந்த பிள்ளைகளையும்
அவ்வாறே கொஞ்சி மகிழ்ந்தாள்.
தனக்கு முன்பே விடைபெற்ற கணவனின்
புகைப்படத்தைப் பக்கத்திலேயே வைத்து
வணங்கிவந்தாள்.
தன்னைக் கவனித்துக்கொண்ட மருமகளின்
செய்கைகள் தன்னைப் போலவே இருக்க வேண்டும் என்பது
அவளது விருப்பமாக இருந்தது.
சில முனகல்களோடு
ஏமாற்றத்தை ஏற்றுக்கொண்டாள்.
இறுதிக்காலத்தைப் படுக்கையிலேயே கழித்த அம்மாச்சி
ஒரு மழை நாளில்
சட்டென்று மூச்சை நிறுத்தி,
ஈரம் பிடித்த விறகுகளுக்கிடையே
நீண்ட நேரம் காத்திருந்து எரிந்து முடிந்துபோனாள்.
இந்தக் கோடையின் மதியம் ஒன்றில்
ஆளரவம் அடங்கிய தெருவில்
என்னைக் கடந்துபோன
மடி தொங்கிய நாய்
அவளை நினைவுப்படுத்திவிட்டு செல்கிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: