காய்ச்சல் காலம்

பேசிக்கொண்டேயிருக்கும் மகளை
ஏதேனும் ஒரு காய்ச்சல் காலம் வந்து
ஓரிரு நாட்களுக்கு அமைதியில் ஆழ்த்துகிறது.
நள்ளிரவில் வாந்தியெடுப்பதுடன் அவளது
வாதை தொடங்கும்.
முடியாமையிலும் அவள் காட்டும் பிடிவாதத்தை
எப்படி எதிர்கொள்வது?
உறக்கத்தினிடையே அடிக்கடி முணுமுணுக்கிறாள்.
தலை வலிப்பதாகச் சொல்லும் அவளது நெற்றியைத்
தடவிக்கொடுக்கிறோம்.
காய்ச்சலுக்கான சலுகையாக
அவள் எடுத்துக்கொள்ளும் கூடுதல் உரிமைகள்
சில நேரங்களில் எரிச்சல் கொள்ளச் செய்யும்.
நெடுநேர ஓய்வை அலுத்துக்கொண்டு
தொலைக்காட்சி முன் வந்தமர்கிறாள்.
சீக்கிரமே உடலின் அசதியிடம் தோற்றவளாகப்
படுக்கைக்குத் திரும்புகிறாள்.
அரிசிக்கஞ்சி மீது அவள் காட்டும் திடீர் விருப்பத்தைக்
கண்டுகொள்ளாததுபோலவே அவளுடைய
தாய் ஊட்டுகிறாள்.
நீண்ட மழைக்குப் பின் தலைகாட்டும் கதிரவனை ஒத்தது
மகளிடம் திரும்பும் பொலிவு.
பேரன்பின் வெளிப்பாடாக
வறட்டு அறிவுரை, வசை, அடி என
இதுவரை அவள் என்னிடம் பெற்றிருக்கும்
வதைகளையும் கூடவே
நினைவூட்டிச் செல்கிறது,
மிகக் குறுகிய காலமெனினும் இந்தக் காய்ச்சல் காலம்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: