குதிரையுடைமை

ஒரு பிற்பகலில் போக்குவரத்து சற்று நெகிழ்ந்துள்ள

மேம்பாலத்தை அவன் குதிரை மூலமாகக் கடக்கிறான்.

வீட்டை நெருங்கும் கால்களுக்கு வசப்படும் நிதானத்தில்

அவனும் குதிரையும் பிணைக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

வாகனங்கள் பெருக்கும் ஓசைகளால்

குளம்பொலியின் லயத்தைத் தீண்ட இயலவில்லை.

அவன் சேணமாக்கி அமர்வதற்கு

பழைய வெள்ளை நிறத் துணி. ஒன்று போதுமானதாக இருக்கிறது.

ஒரு மாதத் தாடியோடு உள்ள அவனுடைய

முகம் சற்று கலங்கியுள்ளது.

மாலைக்கான தேநீரை அவன் பருகியிருப்பானா?

தேநீரோடு புகையும் அவனுக்குத் தேவைப்படுமா?

குடிப்பழக்கம் கொண்டவனா?

அன்றாடச் செலவுக்குத் தேவைப்படும் பணம் அவனிடம் இருக்குமா?

அவன் திருமணம் ஆனவனா?

குதிரைக்கு அவன் வைத்த பெயர் என்னவாக இருக்கும்?

அவனது குதிரை முன்னெடுத்துச் செல்ல ஊர்வலங்கள் அடிக்கடி வாய்க்குமா?

பரபரப்பும் செல்வச் செழிப்புமாக ஓடிக்கொண்டேயிருக்கும்

பந்தயக்குதிரைகளில் ஒன்றாக அது ஏன் இல்லை?

இம்மாநகரத்தில் குதிரையோடு வசிக்க

அவன் பின்பற்ற வேண்டிய சட்டம் என்ன சொல்கிறது?

பெரும் கனைப்புடன் நடுமுதுகு மண்ணில் பட

குதிரைகள் குப்புற விழும்

திரைப்படக் காட்சிகளின்போது அவன் என்ன நினைப்பான்?

குதிரை ஒன்றின் காலொடித்து

செயற்கைக்கால் பொருத்த வைத்த

அரசியல் பெருந்தகைகளைப் பற்றி முதன்முதலாகப் படித்தபோது,

இவனிடமிருந்து வெளிப்பட்ட சொல் என்னவாக இருக்கும்?

காமத்துக்கும் விடுதலைக்கும் அடையாளமாக வலம்வரும்

ஓர் உயிருடன் நித்தமும் தான் உறவாடுவதை அவன் உணர்ந்திருப்பானா?

இப்படி சில கேள்விகளும் கணிப்புகளும்

அவனைப் பார்த்த மாத்திரத்தில் எழுந்து பின்தொடர முயல்கின்றன.

அத்தனையும் தொடக்கத்திலேயே நொண்டியடித்து நின்றுவிடுவதைப்

பொருட்படுத்தாமல் அவனது பயணம் தொடர்கிறது.

அவன் குதிரை மீது அமர்ந்திருக்கிறான்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: